Adatkezelési tájékoztató

Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete – "GDPR" - A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról - alapján

1. Az Adatkezelő

Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy az érintett magánszemélyeket közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet - "GDPR") és a magyar Infotörvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően.

A RAFI Hungaria Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.

A www.rafi.hu alatt megtalálható weboldal adatkezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető http://www.rafi.hu/controllers/page.php?id=143&lang=HU címen.

Az adatkezelő adatai:
Név: RAFI Hungaria Kft.
Cím: HU-5400 Mezőtúr, Szolnoki út 35.
Telefon: +36 56 351 352
E-mail: info@rafi-hungaria.hu
Képviselő: Tóth Lajos ügyvezető
Adószám: 10547827-2-16
Cégjegyzékszám: Cg. 16-09-001616
Tárhely szolgáltató: Saját tárhely

Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.

2. Az adatkezeléssel érintett adatok köre

A RAFI Hungaria Kft. weboldalát információs célból hozta létre, a kapcsolat mezőben felüntetett elérhetőségek szintén információs célból jelentek meg.
A weboldal nem rendelkezik regisztrációval, hírlevél lehetőséggel, kapcsolati űrlappal, ajánlatkérő űrlappal. A látogató irányából nem történik személyes adatok továbbítása a weboldal felé.
A weboldalon az adatkezelő nem tárol személyes adatokat.
A weboldal nem használ sem saját, sem pedig harmadik féltől származó sütiket, ún. cookie-kat.

3. Adatfeldolgozók

Mivel az oldal nem tárol személyes adatokat, ezért nincs kijelölt adatfeldolgozó sem.

4. Az érintett személy előzetes tájékoztatása

Adatkezelés hiányában nincsenek érintettek, így nem szükséges további tájékoztatás.

5. A személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időbeli terjedelme

Az adatkezelés, valamint a személyes adatok hiánya miatt nem szükséges meghatározni az adatkezelés célját, jogalapját és időbeli terjedelmét.

6. Adattárolás módja

Az adatkezelő honlapját kiszolgáló szerverek az adatkezelőnél találhatók.

7. Panasztétel, jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik Törvényszéknél van lehetőség kezdeményezni az eljárást.